+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
ZÁLOHUJEME

Slovensko zálohuje

1. 1. 2022 začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko,

ktorého súčasťou je aj Karmen.

 

Ako funguje zálohový systém ?

Predajne KARMEN, kde môžete od 1.1.2022 vrátiť zálohované prázdne PET fľaše a plechovky od nápojov: 

Ako sa môžem zapojiť?

Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť PET fľaše alebo plechovky na označenom odbernom mieste – v obchode. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste.

Obaly, ktoré ste doniesli domov doposiaľ nehromaďte, ale vložte ich do žltej separačnej nádoby. Záloh sa bude vyplácať iba za obaly, za ktoré záloh zaplatíte. Nápojové obaly budú označené symbolom (Z) a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Do obehu sa dostanú po 1. 1. 2022.

Čo si treba všímať na PET fľaši a plechovke?

Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

 

Aká je výška zálohu a prečo?

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre PET fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

Ako sa budú obaly vracať?

Zálohované obaly odporúčame doma po použití opláchnuť a vrátiť ich na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kam treba obaly vrátiť?

Zálohované obaly sa vracajú na označené odberné miesta, kde ich vrátite do označených automatov. V predajniach spoločnosti Karmen sme v spolupráci so Správcom zálohového systému pre vás pripravili až 17 odberných miest.

Kedy dostanem záloh späť?

Pri uplatnení kupónu.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov – AVNMSZVPSSAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu.