+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
Fakturačné údaje

Obchodné meno : KARMEN- veľkoobchod potravín s.r.o
Sídlo : Strojnícka 15, 080 01 Prešov
Zastúpená : Vladimír Kolcun, Jozef Korfanta, konateľ
IČO : 36 447 269 DIČ : 2020010773
IČ DPH : SK2020010773
Bankové spojenie : SLSP : IBAN: SK 75 0900 0000 0000 9628 0077

IBAN : SK20 7500 0080 1006 1331 0773
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: č.10382/P