+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
Kontakt

Sídlo firmy:
KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.
Strojnícka 15
080 01 Prešov
Slovenská republika
tel. kontakt:   051 77 11 714
mail.kontakt: sekretariat@karmen.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.10382/P

Sekretariát konateľov:
p. Majerníková
tel.kontakt:    051 77 11 714, 0915 911 438
mail.kontakt: sekretariat@karmen.sk

Asistentka personálnej manažérky:
p. Tomaščíková
tel.kontakt:    0908 905 589
mail.kontakt: asistenthr@karmen.sk
Žiadosti o prácu zasielať na zivotopis@karmen.sk

Vedúca skladu – sídlo: Strojnícka 15
p.Fečová
tel. kontakt: 0907 951 783
mail.kontakt: sklad@karmen.sk

 

Veľkoobchodná predajňa Cash&Carry:
Zemplínska 1/A, Prešov-sídlisko Sekčov
centrum služieb zákazníkom:
0918 985 466

Riaditeľ cash&carry:
p. Fedorčák
tel.kontakt:    0918 243 862
mail.kontakt: riaditelcash@karmen.sk

  

 

www.esf.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.employment.gov.sk.