+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
Kontakt

Sídlo firmy:
KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.
Strojnícka 15
080 01 Prešov
Slovenská republika
tel. kontakt:   051 77 11 714
mail.kontakt: sekretariat@karmen.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.10382/P

Sekretariát konateľov:
p. Majerníková
tel.kontakt:    051 77 11 714, 0915 911 438
mail.kontakt: sekretariat@karmen.sk

Sekretariát výkonnej riaditeľky:
p. Krupová
tel.kontakt:    0908 148 237
mail.kontakt: asistentvr@karmen.sk

Personálne oddelenie:
p. Bindasová
tel.kontakt:    0905 357 588
mail.kontakt: personalne@karmen.sk

Ekonomické a mzdové oddelenie:
tel.kontakt:  051 77 10 078,  0918 985 813

Obchodné oddelenie – obchodná riaditeľka:
p. Šusterová
tel.kontakt:    0915 937 995
mail.kontakt: or@karmen.sk

Odbytové oddelenie:
tel.kontakt:    051 77 11 771,  0918 984 867
mail.kontakt: odbyt@karmen.sk

Sklad – vedúci skladu:
p. Kočiško
tel.kontakt:    0907 951 783
mail.kontakt: sklad@karmen.sk

Veľkoobchodná predajňa Cash&Carry:
Zemplínska 1/A, Prešov-sídlisko Sekčov
centrum služieb zákazníkom:
0918 985 466
riaditeľ cash&carry:
p. Fedorčák
tel.kontakt:    0918 243 862
mail.kontakt: riaditelcash@karmen.sk
zástup.riaditeľa cash&carry:
p. Dopiráková
tel.kontakt:    0908 905 583
mail.kontakt: manager1cash@karmen.sk